TROBADA PER CONVERSA

Joves, estudiants i adults, bàsic, nivell intermedi i avançat
15€ per classe paga a mesura que vagis (nombre màxim de 6 alumnes per classe).

L'oportunitat de trobar-se amb nous estudiants en una cafeteria i tenir una conversa real en l'idioma que escolliu. Facilitada pel professor, la conversa serà al teu nivell en un grup segur d'altres alumnes.